YKS DİL - Marvel Set Grade 12

Marvel Grade 12 setimiz, 12. sınıf öğrencilerinin YKS-DİL’e yönelik yayın gereksinimlerini tümüyle
karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.
• Toplamda 13.495 özgün soru
• 6 adet kitap
• 256 adet yaprak test
• 9 adet Aylık Çalışma Kitapçığı
• 6 adet Mini Deneme Kitapçığı
• 10 adet Deneme Sınavı Kitapçığı
• 10 adet PT Plus Kitapçığı bulunmaktadır.
Grammar Book
Grammar Book
• Dil bilgisi konularının Türkçe olarak detaylı anlatımı
• Konu anlatımını destekleyen çok sayıda örnek cümle
• Klasik alıştırmalar
• Konu Testleri
• Tekrar Testleri
• Geçmiş yıllarda ÖSYM tarafından üniversiteye girişte
uygulanan dil sınavlarına ait soru örnekleri
Grammar Test Book
Grammar Test Book
• Dil bilgisi konularına yönelik çok sayıda test
• Dil bilgisi soruları
• Cloze Test soruları
• Cümle Tamamlama Soruları
• Anlamca En Yakın Cümleyi Bulma soruları
• Tekrar Testleri
Vocabulary Book
Vocabulary Book
• YKS-DİL’e hazırlık için gerekli olan 3.000
kelimeye yönelik çalışma
• Her ünitede 200’lük kelime listesi
• Çok sayıda klasik ve çoktan seçmeli alıştırma
Phrasal Verbs

Phrasal Verbs

• YKS-DİL’e hazırlık için gerekli olan 300 phrasal verb
(öbek fiil) çalışması
• Türkçe açıklamalar ve örnek cümleler
• Çok sayıda çoktan seçmeli test

Reading Book

• YKS-DİL kapsamındaki paragraf sorularına yönelik
ön çalışma sağlayacak çok sayıda okuma parçası
• Verilen okuma parçalarıyla ilgili çeşitli klasik
alıştırmalar
• Çoktan seçmeli sorular
Vocabulary Book

Practice Test Book

• YKS-DİL sınavına bire bir uyumlu, özenle hazırlanmış
özgün sorulardan oluşan 10 adet Deneme Sınavı
• ÖSYM standartlarında ölçme ve değerlendirme
yapabilme imkânı

Grammar Worksheets

• YKS-DİL kapsamındaki tüm dil bilgisi konularını
pekiştirme imkânı
• Dil bilgisi / Cloze Test / Cümle Tamamlama /
Anlamca En Yakın Cümleyi Bulma soru türlerinden
oluşan yaprak testler
• Testlerde kolaydan zora doğru sıralanan sorular

Vocabulary Worksheets

• YKS-DİL’e hazırlık aşamasında gerekli olan
kelimelere yönelik yaprak testler
• Testlerde kolaydan zora doğru sıralanan
sorular

Reading Worksheets

• Okuma-anlama becerisini geliştirmeye yönelik yaprak
testler
• Okuma parçası / Paragraf Tamamlama / Anlam
Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma / Çeviri soruları
• Testlerde kolaydan zora doğru sıralanan sorular

Skilss Worksheets

• Duruma Uygun İfadeyi Bulma / Diyalog
Tamamlama sorularından oluşan yaprak
testler

Periodicals

• Verilen dil bilgisi konularını ve kelime bilgisini pekiştiren 9
adet Aylık Çalışma Kitapçığı
• Kelime / Dil bilgisi / Cloze Test / Cümle tamamlama soru
türleri

Mİni Practice Tests

• Tüm YKS-DİL soru türlerini içeren 6 adet
Mini Deneme Sınavı

Practice Tests & PT Plus

• YKS-DİL’e bire bir uyumlu, özenle hazırlanmış özgün
sorulardan oluşan 10 adet Deneme Sınavı
• ÖSYM standartlarında ölçme ve değerlendirme
yapabilme imkânı
• Deneme sınav sorularının açıklamalı çözüm kitapçıkları
Sipariş vermek için en yakın bayimiz ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Bölgenizle ilgilenen bayimizi öğrenmek için bizi arayabilirsiniz.