YKS Yayınları - 11. Sınıf - Exception

Grammar Books 1-2

Grammar Books 1-2

Exception Grade 11 setimiz, 11. sınıf öğrencilerinin LYS-5’e yönelik yayın gereksinimlerini tümüyle karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.
Grammar Practice Books 1-2

Grammar Practice Books 1-2

Exception Grade 11 setimiz, 11. sınıf öğrencilerinin LYS-5’e yönelik yayın gereksinimlerini tümüyle karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.
Reading & Vocabulary Book

Reading & Vocabulary Book

Exception Grade 11 setimiz, 11. sınıf öğrencilerinin LYS-5’e yönelik yayın gereksinimlerini tümüyle karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.
Test Book

Test Book

Exception Grade 11 setimiz, 11. sınıf öğrencilerinin LYS-5’e yönelik yayın gereksinimlerini tümüyle karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.
Grammar Worksheets

Grammar Worksheets

Exception Grade 11 setimiz, 11. sınıf öğrencilerinin LYS-5’e yönelik yayın gereksinimlerini tümüyle karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.
Vocabulary Worksheets

Vocabulary Worksheets

Exception Grade 11 setimiz, 11. sınıf öğrencilerinin LYS-5’e yönelik yayın gereksinimlerini tümüyle karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.
Reading Worksheets

Reading Worksheets

Exception Grade 11 setimiz, 11. sınıf öğrencilerinin LYS-5’e yönelik yayın gereksinimlerini tümüyle karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.
Skills Worksheets

Skills Worksheets

Exception Grade 11 setimiz, 11. sınıf öğrencilerinin LYS-5’e yönelik yayın gereksinimlerini tümüyle karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.
Practice Tests & PT Plus

Practice Tests & PT Plus

Exception Grade 11 setimiz, 11. sınıf öğrencilerinin LYS-5’e yönelik yayın gereksinimlerini tümüyle karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.
Mini Practice Tests & MPT Plus

Mini Practice Tests & MPT Plus

Exception Grade 11 setimiz, 11. sınıf öğrencilerinin LYS-5’e yönelik yayın gereksinimlerini tümüyle karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.
 • Grammar Books 1-2
 • Grammar Practice Books 1-2
 • Reading & Vocabulary Book
 • Test Book
 • Grammar Worksheets
 • Vocabulary Worksheets
 • Reading Worksheets
 • Skills Worksheets
 • Practice Tests & PT Plus
 • Mini Practice Tests & MPT Plus
 • Grammar Books 1-2

  • Her birinde 8 dil bilgisi ünitesinin ele alındığı 2 kitap
  • Dil bilgisi konularının Türkçe olarak detaylı anlatımı
  • Konu anlatımında ve alıştırmalarda sıkça kullanılan tamamı renkli görsel ögeler
  • Konu anlatımını destekleyen çok sayıda örnek cümle
  • Klasik alıştırmalar / Konu testleri / Tekrar testleri
  • Geçmiş yıllara ait LYS-5 soru örnekleri


  Diğer Detaylar

  Kitaplarımızı nasıl satın alabilirsiniz?

  Örnek Sayfalar

 • Grammar Practice Books 1-2

  • Her birinde 8 dil bilgisi ünitesinin ele alındığı 2 kitap
  • Dil bilgisi konularını pekiştirmeye yönelik çok çeşitli alıştırmalar


  Diğer Detaylar

  Kitaplarımızı nasıl satın alabilirsiniz?

  Örnek Sayfalar

 • Reading & Vocabulary Book

  • Özenle oluşturulmuş paragraflar aracılığıyla okuma-anlama becerisini ve kelime bilgisini geliştirme imkânı sağlayan bir kitap
  • Her ünitede konu bazlı seçilmiş 3 adet paragraf
  • Her paragraf için, okuma-anlama becerisini test eden ve konuşma pratiği yapmaya yönlendiren alıştırmalar
  • Kelime bilgisini pekiştirmeye yönelik çok sayıda klasik tarzda ve eğlenceli alıştırma çeşitleri
  • Her ünitede 10’luk phrasal verb (öbek fiil) listesi, bu fiillerin anlamları, örnek cümleler ve alıştırmalar


  Diğer Detaylar

  Kitaplarımızı nasıl satın alabilirsiniz?

  Örnek Sayfalar

 • Test Book

  • LYS-5 kapsamındaki tüm soru tiplerine yönelik testler
  • Grammar: Dil bilgisi / Cloze test / Cümle tamamlama / Anlamca en yakın cümleyi bulma soruları
  • Vocabulary : Kelime soruları
  • Reading : Okuma parçası / Paragraf tamamlama / Anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma soruları
  • Skills : Diyalog / Durum / Çeviri soruları


  Diğer Detaylar

  Kitaplarımızı nasıl satın alabilirsiniz?

  Örnek Sayfalar

 • Grammar Worksheets

  • LYS-5’e hazırlananlar için tüm dil bilgisi konularını pekiştirme imkânı
  • Dil bilgisi / Cloze test / Cümle tamamlama / Anlamca en yakın cümleyi bulma soru türlerinden oluşan yaprak testler
  • Klasik alıştırmalardan oluşan yaprak testler
  • Değerlendirme testleri (Quizzes)
  • Testlerde kolaydan zora doğru sıralanan sorular


  Diğer Detaylar

  Kitaplarımızı nasıl satın alabilirsiniz?

  Örnek Sayfalar

 • Vocabulary Worksheets

  • LYS-5’e hazırlık aşamasında gerekli olan kelimelere yönelik testler
  • Testlerde kolaydan zora doğru sıralanan sorular


  Diğer Detaylar

  Kitaplarımızı nasıl satın alabilirsiniz?

  Örnek Sayfalar

 • Reading Worksheets

  • Okuma-anlama becerisini geliştirmeye yönelik yaprak testler
  • Okuma parçası / Paragraf tamamlama / Anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma / Çeviri soruları
  • Okuma-anlama becerisi ve kelime bilgisini geliştirmeye yönelik hazırlanmış klasik sorulardan oluşan yaprak testler
  • Testlerde kolaydan zora doğru sıralanan sorular


  Diğer Detaylar

  Kitaplarımızı nasıl satın alabilirsiniz?

  Örnek Sayfalar

 • Skills Worksheets

  • Duruma uygun ifadeyi bulma / Diyalog tamamlama sorularından oluşan yaprak testler


  Diğer Detaylar

  Kitaplarımızı nasıl satın alabilirsiniz?

  Örnek Sayfalar

 • Practice Tests & PT Plus

  • LYS-5’e paralel hazırlanmış 6 adet deneme sınavı
  • Deneme sınav sorularının açıklamalı çözüm kitapçıkları


  Diğer Detaylar

  Kitaplarımızı nasıl satın alabilirsiniz?

  Örnek Sayfalar

 • Mini Practice Tests & MPT Plus

  • Tüm LYS-5 soru türlerini içeren 6 adet mini deneme sınavı
  • Mini deneme sınav sorularının açıklamalı çözüm kitapçıkları


  Diğer Detaylar

  Kitaplarımızı nasıl satın alabilirsiniz?

  Örnek Sayfalar

 • Grammar Books 1-2
 • Grammar Practice Books 1-2
 • Reading & Vocabulary Book
 • Test Book
 • Grammar Worksheets
 • Vocabulary Worksheets
 • Reading Worksheets
 • Skills Worksheets
 • Practice Tests & PT Plus
 • Mini Practice Tests & MPT Plus

Grade 11 - Exception

exception11.jpg
exception11-2.jpg