YKS DİL - Impact Set Grade 11

Impact Grade 11 setimiz, 11. sınıf öğrencilerinin YKS-DİL’e yönelik yayın gereksinimlerini
tümüyle karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.
• Toplamda 9.736 özgün soru
• 5 adet kitap
• 191 adet yaprak test
• 8 adet Aylık Çalışma Kitapçığı
• 4 adet Mini Deneme Kitapçığı
• 6 adet Deneme Sınavı Kitapçığı
• 6 adet PT Plus Kitapçığı bulunmaktadır.
Grammar Book
Grammar Book
• Birinci bölümde (Grammar Book), detaylı dil bilgisi konu anlatımı
• Konu anlatımını destekleyen çok sayıda örnek cümle
• Çeşitli klasik alıştırmalar
• Geçmiş yıllarada ÖSYM tarafından üniversiteye girişte uygulanan dil
sınavlarına ait soru örnekleri
• İkinci bölümde (Grammar Test Book), Konu Testleri ve Tekrar Testleri
• Dil bilgisi / Cloze Test / Cümle Tamamlama / Anlamca En Yakın
Cümleyi Bulma soruları
Vocabulary & Phrasal Verbs
Vocabulary Book
• Birinci bölümde, YKS-DİL’e hazırlık için gerekli olan 2.000 kelimeye
yönelik çalışma
• Her ünitede 100’lük kelime listesi
• Tüm kelimelerin İngilizce açıklamaları/eş anlamlıları ve Türkçe
karşılıkları
• Çok sayıda klasik ve çoktan seçmeli alıştırma ve Tekrar Testleri
• İkinci bölümde, YKS-DİL’e hazırlık için gerekli olan 200 phrasal verb
(öbek fiil) çalışması
• Türkçe karşılıkları
• Çoktan seçmeli alıştırmalar
Vocabulary Book

Crosswords

• Eğlenceli kelime öğretimi
• YKS-DİL’e hazırlık için gerekli olan 1.500 kelimeye
yönelik çalışma
• Çok çeşitli bulmaca alıştırmaları
• Hedef kelimelere yönelik eş anlam, zıt anlam ve Türkçe
anlam bulma ve cümle tamamlama alıştırmaları

Reading Book

• YKS-DİL kapsamındaki paragraf sorularına yönelik ön
çalışma sağlayacak çok sayıda okuma parçası
• Verilen okuma parçalarıyla ilgili çeşitli klasik alıştırmalar
ve çoktan seçmeli sorular

Practice Test Book

• YKS-DİL sınavına bire bir uyumlu, özenle hazırlanmış
özgün sorulardan oluşan 8 adet Deneme Sınavı
• ÖSYM standartlarında ölçme ve değerlendirme
yapabilme imkânı

Grammar Worksheets

• YKS-DİL’e hazırlananlar için tüm dil bilgisi
konularını pekiştirme imkânı
• Dil bilgisi / Cloze Test / Cümle Tamamlama /
Anlamca En Yakın Cümleyi Bulma soru türlerinden
oluşan yaprak testler
• Testlerde kolaydan zora doğru sıralanan sorular

Vocabulary Worksheets

• YKS-DİL’e hazırlık aşamasında gerekli olan
kelimelere yönelik yaprak testler
• Testlerde kolaydan zora doğru sıralanan
sorular

Reading Worksheets

• Okuma-anlama becerisini geliştirmeye yönelik yaprak testler
• Okuma parçası / Paragraf Tamamlama / Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma / Çeviri soruları
• Testlerde kolaydan zora doğru sıralanan sorular

Skilss Worksheets

• Duruma Uygun İfadeyi Bulma / Diyalog
Tamamlama sorularından oluşan yaprak
testler

Periodicals

• Verilen dil bilgisi konularını ve kelime bilgisini pekiştiren 8
adet Aylık Çalışma Kitapçığı
• Kelime / Dil Bilgisi / Cloze Test / Cümle Tamamlama /
Anlamca En Yakın Cümleyi Bulma soru türleri

Mİni Practice Tests

• Tüm YKS-DİL soru türlerini içeren 4 adet Mini
Deneme Sınavı

Practice Tests & PT Plus

• YKS-DİL’e bire bir uyumlu 6 adet Deneme Sınavı
• Özenle hazırlanmış özgün sorular
• ÖSYM standartlarında ölçme ve değerlendirme
yapabilme imkânı
• Deneme sınav sorularının açıklamalı çözüm kitapçıkları
Sipariş vermek için en yakın bayimiz ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Bölgenizle ilgilenen bayimizi öğrenmek için bizi arayabilirsiniz.